สิ่งที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับรถขนส่งสารเคมี

รถขนส่งสารเคมี

 

เห็นได้ชัดว่าวัตถุประสงค์หลักคือการป้องกันไม่ให้คนเดินถนนเคลื่อนที่ภายในสถานที่ ดังนั้นเส้นทางแยกจึงเป็นสิ่งจำเป็น ควรมีรั้วกั้นหรือราวกั้นเพื่อป้องกันยานพาหนะที่หลงเข้าไปในทางเดินเท้าและในทางกลับกัน หากไม่สามารถแยกออกทั้งหมดได้ เส้นทางควรกว้างเพียงพอเพื่อให้รถขนส่งสารเคมีสามารถผ่านคนเดินเท้าได้โดยไม่เป็นอันตราย ต้องมีจุดข้ามที่เหมาะสม ป้ายบอกทาง และสิ่งกีดขวางเพื่อหยุดคนเดินถนนที่เดินไปตามเส้นทางคมนาคมในที่ทำงาน ณ จุดอันตราย

เส้นทางการจราจรต้องกว้างเพียงพอสำหรับรถขนส่งสารเคมี

ที่ใช้ทางผ่านอย่างปลอดภัยผ่านกันและกันได้อย่างปลอดภัย รถขนส่งสารเคมีทางเดียวอาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการลดความจำเป็นที่ยานพาหนะจะข้ามกันโดยเฉพาะในโค้งที่แหลมคม อีกวิธีหนึ่งคือสามารถใช้กระจก สัญญาณเตือน และสิทธิของทางได้ แต่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า เนื่องจากผู้คนต้องจำมองและส่งสัญญาณ รถขนส่งสารเคมีและในบางครั้งอาจลืมหรือเพิกเฉยต่อทิศทางได้ สิ่งของที่เปิดเผย เช่น ท่อหรือถังเคมี จำเป็นต้องได้รับการปกป้องโดยสิ่งกีดขวาง ซึ่งควรทาสีด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ยานพาหนะมองเห็นได้ ขอบที่ไม่มีการป้องกัน

รถขนส่งสารเคมีอาจหล่นลงมาก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกัน แม้ว่าบ่อยครั้งจะเป็นเช่นนั้นเพราะจำเป็นต้องเข้าถึง หากเป็นกรณีนี้ จำเป็นต้องมีระบบการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อลดโอกาสที่รถจะตกลงมา จำเป็นต้องกำหนดขีดจำกัดความเร็วและติดป้ายบอกทางอย่างชัดเจนบนถนนและข้างป้าย รถขนส่งสารเคมีผู้คนมักเพิกเฉยต่อขีดจำกัดความเร็ว ดังนั้นอุปกรณ์จำกัดความเร็ว เช่น โคกถนนหรือเสาที่ลดความกว้างของถนนจึงเป็นมาตรการที่มีประโยชน์ที่ควรพิจารณา

รถขนส่งสารเคมีทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคนเดินถนน

รถถอยหลัง วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับอันตรายนี้คือการกำจัดให้หมดด้วยระบบทางเดียวและตำแหน่งการโหลดแบบขับผ่าน บ่อยครั้งสิ่งนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการย้อนกลับได้ ดังนั้นให้นึกถึงการแยกบุคลากรออกจากพื้นที่ สัญญาณเตือนการถอยหลังทำงาน รถขนส่งสารเคมีที่ผู้ขับขี่สามารถปฏิบัติตามเพื่อช่วยให้พวกเขาถอยหลังได้แม่นยำยิ่งขึ้น พิจารณาไซต์ที่คุณทำงานหรือสถานที่ของคุณเองหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ

อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งในที่ทำงานที่อาจจำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ ผู้คนจำนวนมากขึ้นมีความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งด้วยเครื่องยนต์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รถขนส่งสารเคมีด้วยเครื่องยนต์มีส่วนอย่างมากต่อมลพิษทางเสียง มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดทั่วโลก ยานพาหนะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงซึ่งส่งผลให้มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษสู่อากาศ สิ่งนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเราและต่อเรา ตัวอย่างเช่น คาร์บอนมอนอกไซด์