เครื่องตัดพลาสม่าสามารถใช้ได้กับระบบขับเคลื่อนหลากหลายแบบ

ไดรฟ์สองด้านแบบมอเตอร์เดี่ยว และระบบขับเคลื่อนแบบสองด้านของมอเตอร์จริง ระบบขับเคลื่อนด้านเดียวที่สร้างมาอย่างดีหรือระบบขับเคลื่อนสองด้านแบบมอเตอร์เดี่ยวจะทำงานได้ดีมากในเครื่องตัดพลาสม่า ประโยชน์ของความแม่นยำพิเศษที่เสนอโดยระบบขับเคลื่อนสองด้านแบบสองมอเตอร์จะไม่เกิดขึ้นจริงในการใช้งานพลาสมาทั่วไป เนื่องจากข้อจำกัดในความแม่นยำของกระบวนการตัดพลาสม่าแบบเดิมนั้นเอง ระบบขับเคลื่อนสองด้านแบบสองมอเตอร์จะให้ความแม่นยำและประสิทธิภาพที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากกระบวนการพลาสม่าที่มีความแม่นยำ

เครื่องตัดพลาสม่าและกล่องเกียร์สัมพันธ์กับมวล

ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน มอเตอร์และกระปุกเกียร์ที่มีขนาดเล็กเกินไปจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของมวลของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วการเคลื่อนที่และความเร็วตัดที่สูง ส่งผลให้คุณภาพการตัดไม่เท่ากันและได้มุมที่ชะล้างออกไป เครื่องตัดพลาสม่าแต่ยังนำไปสู่ความล้มเหลวทางกลก่อนเวลาอันควร เครื่องตัดพลาสม่า เป็นหน่วยที่เชื่อมโยงการทำงานและคุณลักษณะทั้งหมดของเครื่องจักรและแหล่งพลาสมาเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปมีการควบคุมสองประเภทที่ใช้กับเครื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

แอปพลิเคชันอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ระบบควบคุม บนพีซีในอุตสาหกรรม เช่น ระบบที่ผลิตโดย หน่วยเหล่านี้มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายและตั้งอยู่ในเปลือกที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่พวกเขาทำงาน เครื่องจักรขนาดเล็กกว่าสำหรับงานอดิเรกหรือช่างฝีมือประเภทมักใช้พีซีมาตรฐานที่มีการ์ด เครื่องตัดพลาสม่าขอแนะนำให้ใช้การควบคุมตามอุตสาหกรรมสำหรับแอปพลิเคชันใดๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม มีแนวโน้มน้อยกว่าต่อปัญหาพีซีทั่วไป แต่อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในแอปพลิเคชันขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งและมักถูกมองข้าม

เมื่อเลือกเครื่องจักรคือการสร้างระบบราง เครื่องตัดพลาสม่าผลิตและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ส่วนประกอบที่ใช้ในการก่อสร้างระบบรางจะต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะมีอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ พื้นผิวรางทั้งหมดควรสร้างด้วยวัสดุชุบแข็งและทำความสะอาดบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เป็นรูและเซาะโดยเศษเหล็กหลอมเหลวที่จะตกลงมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล้อที่ทำความสะอาดตัวเองยังเป็นคุณลักษณะที่แนะนำเพื่อให้ล้อสะอาดระหว่างรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นประจำ ขนาดของรางควรแข็งแรงพอที่จะป้องกันการโก่งตัวเมื่อเครื่องเคลื่อนผ่าน

การรวมกันของปัจจัยทั้งหมดข้างต้นส่งผลให้เกิดความแม่นยำและความแม่นยำของระบบ แตกต่างจากกระบวนการตัดเฉือนเชิงกลอื่นๆ การกำหนดพิกัดความเผื่อมาตรฐานให้กับกระบวนการเครื่องตัดพลาสม่า เป็นเรื่องยาก ผู้ผลิตหลายรายจะส่งเสริมอย่างยิ่งให้ข้อเท็จจริงที่ว่าเครื่องจักรของตนมีความแม่นยำของตำแหน่ง ความสามารถในการทำซ้ำนิ้ว ความจริงก็คือเครื่องจักรแทบทุกเครื่องในท้องตลาดสามารถทนต่อความคลาดเคลื่อนที่เกินพิกัดความเผื่อและ ความสามารถของกระบวนการตัดพลาสม่านั้นเอง มีหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพการตัดเครื่องตัดพลาสม่า